Leidyba

KTU leidykla „Technologija“ teikia visas tradicinės ir elektroninės leidybos paslaugas: nuo redagavimo, vidaus ir viršelio dizaino sukūrimo, maketavimo iki leidinio parengimo spaudai ir (ar) paruošimo publikavimimui elektroninėje erdvėje.

 

Leidybos etapai

 1. Leidinio paraiškos, recenzijų, padalinio arba KSPK svarstymo protokolo nuorašo pateikimas leidyklai (KTU autoriai);
 2. Vadovėliai, mokomosios knygos, atvejai ir atvejo aprašymai, mokslo monografijos, mokslo studijos prieš leidybos darbus yra svarstomi Leidybos komisijoje ir suteikiama leidinio žyma. Daugiau informacijos rasite: Leidybos komisija;
 3. Rankraščio pateikimas leidyklai ir leidybos sutarties pasirašymas;
 4. Leidinio redagavimas;
 5. Leidinio dizaino sukūrimas, maketavimas;
 6. Leidinio korektūra;
 7. Leidinio publikavimas ir (ar) spauda.

Redagavimas yra pirmoji ir būtina leidybos grandis. Redaguojant taisomos leksikos, gramatikos, sintaksės ir kitos klaidos, tikrinama teksto išdėstymo tvarka ir stilius, taisomi netaisyklingai vartojami terminai. Redaktoriai atsižvelgia į teksto pobūdį, tikslą, adresantą ir adresatą, pateikimo terpę ir kitus stilių lemiančius veiksnius. Kruopšti maketo korektūra sumažina netikslumų galimybę tekste.

Redaktoriai redaguoja tik .doc / .docx formato failą. Teksto redagavimas atliekamas įjungus taisinių žymėjimą (track changes). Gavęs suredaguotą tekstą, autorius mato atliktas pataisas. Peržiūrėdamas redakciją autorius palieka įjungtą taisinių žymėjimą ir pateikia papildomų pataisų ar komentarų.

Dizainas – tai kūrybinis procesas, per kurį dizaineris sukuria leidinio vaizdą iš fotografijų, teksto ir kitų detalių. Leidykloje sukaupta patirtis kuriant įvairius dizaino darbus leidžia puikiai derinti leidyklos kūrybines idėjas, atsižvelgti į užsakovų poreikius ir kaskart sukurti individualius darbus.

Atlikus leidinio redagavimą, kuriamas leidinio dizainas ir rengiamas maketas. KTU leidykloje „Technologija“ kuriamas leidinių dizainas – ne tik modernus, bet ir funkcionalus. Leidykla taip pat gali pasiūlyti nestandartinius spaudos ir elektroninių maketų dizaino ir maketavimo sprendimus. Daugiau informacijos rasite dizaino ir maketavimo skiltyje.

Maketavimas – spaudai rengiamo būsimo leidinio maketo sudarymas specializuotomis kompiuterinėmis programomis, išdėstant užsakovo pateiktą arba dizainerio sukurtą tekstinę ir vaizdinę informaciją, taip pat jau sukurto maketo parengimas spaudai.

KTU leidyklos „Technologija“ spaustuvėje atliekami visi spaudos parengiamieji ir spaudos darbai. Daugiau informacijos rasite spaudos puslapyje.

KTU leidyklos internetiniame knygyne paprastai, greitai ir patogiai susirasite ir įsigysite reikalingų knygų. Čia rasite vadovėlių, mokomųjų knygų, skirtų ne tik KTU, bet ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams. Taip pat iškiliausių Universiteto mokslininkų mokslo monografijų, mokslo studijų, kuriose pateikiama daug mokslinių inovacijų. Daugiau nebereikės gaišti laiko kelionei į knygyną. Patogi knygų paieška, visų mokslo sričių knygos vienoje vietoje, naujausios knygos, populiariausių knygų pasiūlymai ir akcijos, paprastas atsiskaitymas ir patogus pristatymas – laukiame jūsų internetiniame knygyne.

KTU leidykla „Technologija“ išleistas elektronines knygas nemokamai gali skaityti KTU studentai, dėstytojai ir darbuotojai elektroninių knygų skaityklose: www.ebooks.lt; ebooks.ktu.edu.

 

Informacija autoriams

Remiantis Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A-519 patvirtintu Leidybos tvarkos aprašu, kiekvienais metais yra tvirtinamas Leidinių leidybos poreikio planas, pagal kurį yra organizuojama einamųjų metų leidinių leidyba KTU leidykloje „Technologija“.

KTU autorius, norintis išleisti mokslo ar studijų leidinį, turi pereiti leidybai reikalingų dokumentų sutvarkymo procesus. Kokius procesus turi atlikti autorius, prieš pateikdamas rankraštį leidyklai, rasite schemose: norint pateikti mokslo leidinį ir pateikti studijų leidinį;

2022 m. rugsėjo 20 d. Kauno technologijos universiteto rektoriaus įsakymu Nr. A-328 patvirtinta Universiteto leidybos komisija. Visi leidybos komisijos nutarimai yra protokoluojami.

Mokslo ir studijų leidinių paraiškas priima Leidybos komisijos administratorė Jurgita Ivanauskaitė: e. p. leidyba@ktu.lt 

Pateikus leidinio dokumentus leidyklai ir pasirašius leidybos sutartį, pradedami leidybos darbai. Išsamią leidybos darbų eigą rasite: leidybos darbų eiga.

Norint išleisti knygą, autoriams kyla nemažai klausimų. Kad leidybos darbai vyktų sklandžiai ir greitai, reikia tinkamai parengti ir pateikti leidyklai rankraščio tekstą ir atskirai – iliustracijas.

Rankraščio rengimo atmintinės:

 1. Techniniai tekstų pateikimo reikalavimai;
 2. Bibliografinio aprašo parengimas;
 3. Elementų rašybos taisyklės;
 4. Dažniausiai pasitaikančios klaidos rankraštyje;
 5. Mokslinio stiliaus klaidų apžvalga;
 6. Tipiškiausios morfologijos klaidos moksliniuose leidiniuose.

Susisiekime:

Jurgita Ivanauskaitė
Leidybos skyriaus vadovė leidyba@ktu.lt