Mokslo žurnalai

Kauno technologijos universitetas (KTU) leidžia devynis periodinius mokslo žurnalus, iš kurių keturi referuojami su cituojamumo rodikliu Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje ir aštuoni – Elsevier Scopus duomenų bazėje.

KTU leidžiamų mokslo žurnalų straipsniai tikrinami naudojant organizacijos „CrossRef“ sutapties patikros sistemą CrossCheck, straipsniai yra recenzuojami ir publikuojami remiantis KTU teisės aktais ir Leidybos etikos komiteto (angl. Committee on Publication Ethics – COPE) bei Lietuvos universitetų rektorių konferencijos skelbiamomis publikavimo etikos gairėmis.

Universitetas yra organizacijos „CrossRef“ ir Lietuvos mokslo periodikos asociacijos narys.

KTU mokslo žurnalai publikuojami atviros prieigos platformoje Open Journals System, taikant Kūrybinių bendrijų Priskyrimo 4.0 tarptautinę licenciją (angl. Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) licence), leidžiančią skaitytojams atgaminti ir dalytis straipsniu bei išvestiniais straipsnio objektais, nurodžius straipsnio autorystę ir pirminį paskelbimą KTU mokslo žurnale.

KTU mokslo žurnalai yra atviri visiems besidomintiems naujausiais moksliniais tyrimais.

Daugiadiscipliniame mokslo žurnale „Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba – Environmental Research, Engineering and Management“ nagrinėjami klausimai, susiję su darniu vystymusi. Mokslo straipsnių temos: aplinkos tyrimai, ekologinė stebėsena ir klimato kaita; aplinkos tarša, jos poveikio vertinimas, švelninimas ir prevencija; aplinkos inžinerija, tvari gamyba; aplinkos valdymas, socialinė atsakomybė; aplinkos ekonomika, politika ir teisė; tvarus vartojimas ir švietimas.

Žurnalas leidžiamas nuo 1995 m. Leidėjas – Kauno technologijos universitetas (KTU), bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU).

 • ISSN 1392-1649 (print)
 • ISSN 2029-2139 (online)
 • Publikavimo dažnumas: 4 numeriai per metus
 • Kalba: anglų
 • Vyr. redaktorė prof. dr. Jolita Kruopienė
 • erem.ktu.lt

Mokslo žurnale Elektronika ir elektrotechnika skelbiami originalūs mokslo straipsniai akcentuojant tyrimų eksperimentinę validaciją ir jų potencialų poveikį elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypčiai. Publikuojami straipsniai, apimantys automatiką, robotiką ir valdymą; aukšto dažnio ir mikrobanges technologijas, automobilių elektroniką; atsinaujinančiąją energiją; elektros inžineriją; elektroninius matavimus; elektroniką; galios elektroniką; mikro- ir nanoelektroniką; signalo technologijas; telekomunikacijų inžineriją. Jie skirti ne tik tam tikros srities mokslininkams, tyrėjams, bet ir platesnei visuomenei, norinčiai susipažinti su elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties moksliniais tyrimais.

Žurnalas leidžiamas nuo 1995 m.

 • ISSN 1392-1215 (print)
 • ISSN 2029-5731 (online)
 • Publikavimo dažnumas: 6 numeriai per metus
 • Kalba: anglų
 • Vyr. redaktorius prof. Algimantas Valinevičius
 • eejournal.ktu.lt

Mokslo žurnale Informacinės technologijos ir valdymas – Information Technology and Control publikuojami mokslo straipsniai apima plačią kompiuterių mokslo ir valdymo sistemų sritį, įskaitant tokias tyrimų kryptis kaip: programinės ir aparatinės (angl. software & hardware) įrangos inžinerija; valdymo sistemų inžinerija; informacinės sistemos ir duomenų bazės; įterptinės sistemos; fizinių sistemų modeliavimas ir taikymas; kompiuterių tinklai ir debesų kompiuterija; duomenų vizualizavimas; žmogaus ir kompiuterio sąsaja; kompiuterinė grafika, vaizdinė analizė ir daugialypės terpės sistemos.

Žurnalas leidžiamas nuo 1995 m.

 • ISSN 1392-124X (print)
 • ISSN 2335-884X (online)
 • Publikavimo dažnumas: 4 numeriai per metus
 • Kalba: anglų
 • Vyr. redaktorius prof. dr. Robertas Damaševičius
 • itc.ktu.lt

Mokslo žurnale Inžinerinė ekonomika – Engineering Economics plėtojama daugybė mokslinių problemų, susijusių su ekonominės veiklos, organizacijų ir vartotojų pokyčiais dėl vis labiau plintančių skaitmeninių technologijų. Žurnale publikuojami empiriniai tyrimai, kuriuose tikrinami nauji ar papildyti ekonomikos ir vadybos modeliai, įvertinantys skaitmeninių technologijų sklaidos padarinius. Publikuojami straipsniai, kuriuose taikomi empiriniai metodai, įskaitant kiekybinius, kokybinius, lauko, laboratorinius, metaanalizės ar mišrius metodus, bet neapsiribojant jais.  Žurnalo tikslas – atskleisti, kaip skaitmeninių technologijų plėtra keičia ekonominę veiklą, organizacijas ir jų vadybą.

Žurnalas leidžiamas nuo 1990 m.

 • ISSN 1392-2785 (print)
 • ISSN 2029-5839 (online)
 • Publikavimo dažnumas: 5 numeriai per metus
 • Kalba: anglų
 • Vyr. redaktorius prof. dr. Mantas Vilkas
 • inzeko.ktu.lt

Tarpdiscipliniame mokslo žurnale Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering nagrinėjami architektūros ir statybos klausimai darnaus vystymosi koncepcijos kontekste. Žurnalo tikslas – sukurti forumą, skirtą tarpdisciplinėms diskusijoms plėtoti, keistis idėjomis darnios statybos ir darnios architektūros srityse ir paskatinti atlikti integruotus šių sričių tyrimus.

Žurnalas leidžiamas nuo 2012 m. Straipsnių publikavimas žurnale yra nemokamas.

 • ISSN 2029-9990 (print)
 • ISSN 2335-2000 (online)
 • Publikavimo dažnumas: 2 numeriai per metus
 • Kalba: anglų
 • Vyr. redaktorius prof. dr. Lina Šeduikytė
 • sace.ktu.lt

Žurnale Kalbų studijos – Studies about Languages publikuojamuose straipsniuose analizuojamos bendrosios kalbotyros, gretinamosios kalbotyros, vertimo, tekstynų lingvistikos, sociolingvistikos, kalbos ir technologijų sąveikos tematikos ir kalbos tyrinėjimo kryptys.

Žurnalas leidžiamas nuo 2001 m.

 • ISSN 1648-2824 (print)
 • ISSN 2029-7203 (online)
 • Publikavimo dažnumas: 2 numeriai per metus
 • Kalba: anglų
 • Vyr. redaktorė prof. dr. Ramunė Kasperė
 • kalbos.ktu.lt

Mokslo žurnale Medžiagotyra – Materials Science“ publikuojamuose straipsniuose analizuojamos, vertinamos problemos ir tematikos, susijusios su tokiomis kryptimis kaip: elektronikos ir optinės medžiagos; metalai, lydiniai, dangos; polimerai ir kompozitai; keramika ir stiklas; tekstilės medžiagos; mediena ir medienos produktai; biologiškai aktyvios medžiagos; išmaniosios medžiagos; medžiagų testavimas ir analizė.

Žurnalas leidžiamas nuo 1995 m. Prie redakcinės kolegijos darbo prisideda Danijos, Lenkijos, Estijos, JAV, Čekijos, Kinijos, Turkijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Graikijos bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkai.

 • ISSN 1392-1320 (print)
 • ISSN 20297289 (online)
 • Publikavimo dažnumas: 4 numeriai per metus
 • Kalba: anglų
 • Vyr. redaktorius prof. Sigitas Tamulevičius
 • matsc.ktu.lt
 • Clarivate Web of Science (WoS)
  • Science Citation Index Expanded (SCIE)
  • Materials Science Citation Index (MSCI)
  • Journal Citation Reports
 • INSPEC
 • Cambridge Scientific Abstracts
 • Scopus
 • EBSCO
 • Index Copernicus International
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Mokslo žurnale Mechanika publikuojamuose straipsniuose analizuojamos ir vertinamos problemos, susijusios su deformuojamų kūnų, skysčių ir dujų mechanika, mechaninių sistemų dinamika bei projektavimu ir optimizavimu, mechaninėmis technologijomis.

Žurnalas leidžiamas nuo 1995 m.

 • ISSN 1392-1207 (print)
 • ISSN 20296983 (online)
 • Publikavimo dažnumas: 6 numeriai per metus
 • Kalba: anglų
 • Vyr. redaktorius prof. Vytautas Ostaševičius

Mokslo žurnale Viešoji politika ir administravimas – Public Policy and Administration“ publikuojami straipsniai, susiję su naujais teoriniais ir praktiniais sprendimais formuojant viešąją politiką ir administruojant jos įgyvendinimą, analizuojamos šiuolaikinės viešojo valdymo tendencijos, naujos sprendinių priėmimo ir įgyvendinimo alternatyvos. Žurnale ypatingas dėmesys skiriamas Rytų ir Vidurio Europos regiono viešojo valdymo procesų analizei ir kritiniam jų vertinimui, naujoms mokslinėms idėjoms, prisidedančioms prie viešojo valdymo tyrimų metodologijos tobulinimo. 

Žurnalas leidžiamas nuo 2002 m. 4 numeriai per metus: 1 ir 3 numerius leidžia Kauno technologijos universitetas (KTU), o 2 ir 4 numerius – Mykolo Romerio universitetas (MRU).

 • ISSN 1648-2603 (print)
 • ISSN 2029-2872 (online)
 • Publikavimo dažnumas: 4 numeriai per metus
 • Kalba: anglų ir lietuvių
 • Vyr. redaktoriai: doc. dr. Rasa Daugėlienė (KTU), prof. dr. Tadas Sudnickas (MRU)
 • vpa.ktu.lt