Dizainu grįstas mąstymas – inovatyvus būdas ugdyti darbuotojų kompetenciją

Svarbiausios | 2022-06-29

Kiekvienai šiuolaikinei viešojo sektoriaus organizacijai, nepaisant jos veiklos, atsakomybės masto ir srities, svarbu turėti kompetentingus darbuotojus specialistus, gebančius sumaniai, operatyviai ir bendradarbiaujant spręsti sudėtingus organizacijų veiklos iššūkius. Kaip tai padaryti? Atsakymas – taikyti dizainu grįstu mąstymo metodologiją.

Plačiau apie dizainu grįsto mąstymo metodologiją KTU autorės Rūta Petrauskienė, Jolita Sinkienė, Rasa Daugėlienė, Brigita Janiūnaitė, Jolanta Vaičiūnienė, Lina Gaižiūnienė, Edita Štuopytė kviečia susipažinti naujausiame leidinyje „Dizainu grįsto mąstymo metodologijos taikymas viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijų ugdymui.

Dizainu grįsto mąstymo metodologija sukurta siekiant išmokyti inžinierius kūrybiškai spręsti problemas, t. y. tokiu būdu, kaip tai daro dizaineriai. Šios metodinės priemonės tikslas – pristatyti dizainu grįsto mąstymo, jo taikymo metodologijos sampratos ir proceso esmę, orientuojantis į viešojo sektoriaus problematiką, veiklos specifiką ir jo žmogiškųjų išteklių tobulinimo galimybes. Dizainu grįstas mąstymas įgalina keisti tradicinės viešosios politikos supratimą, funkcionavimą ir sprendimų priėmimo procesą.

Leidinys skirtas viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojams, vadovams, įvairių studijų lygmenų socialinių mokslų studijų studentams, neformaliojo švietimo programų dalyviams ir visiems, siekiantiems kūrybiškai reaguoti į bet kokius iššūkius ir ieškoti tinkamų sprendinių.

Metodinė priemonė parengta įgyvendinant Lietuvos–Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos projektą (nr. P-LU-20-32) „Lietuvos ir Ukrainos viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijos vystymas taikant dizainu grįsto mąstymo metodologiją“, koordinuotą ir finansuotą Lietuvos mokslo tarybos. Tad ši metodinė priemonė išleista ir ukrainiečių kalba.

Knygas kviečiame skaityti ebooks.ktu.lt