Kaip mokymosi strategijos susijusios su mokinių pasiekimais?

Svarbiausios | 2021-05-25

Mokymosi strategijų pasirinkimas ir įtaka mokinių pasiekimams svarbūs ne tik švietimo bendruomenei. Šių dienų aktualijos lemia, kad vis daugiau tėvų (globėjų), vaikų ir jaunimo įsitraukia į su mokymosi kokybe, procesų valdymu ir pasiekimų rezultatais susijusių klausimų svarstymą.

KTU leidykla „Technologija“ išleido autorių Aldonos Augustinienės ir Beritos Simonaitienės mokslo monografiją „Mokymosi strategijos ir mokinių pasiekimų sąsajos“.

Mokslo monografijoje:

  • atskleidžiama ir analizuojama mokymosi strategijų samprata ir paskirtis, jų tipologija ir modeliai;
  • parodoma mokymosi strategijų vieta mokytojų kuriamuose ugdymo ar pamokų scenarijuose;
  • išsamiai pristatomos mokinių pasirenkamos ir taikomos mokymosi strategijos;
  • eksperimento sąlygomis modeliuojama strategijų mokymo sistema ir jų įtaka mokinių mokymosi pasiekimams;
  • akcentuojamas mokytojų meistrystės veiksnys ir brėžiamos mokinio asmenybės stiprinimo perspektyvos;
  • pateikiamos rekomendacijos mokytojams ir mokymosi priemonių leidėjams.

Šiuolaikiniai psichologiniai ir pedagoginiai tyrimai rodo, kad dauguma vaikų neturi veiksmingų mokymosi strategijų, nes jų neišmoksta mokykloje. Norint padėti mokiniams sėkmingai mokytis, svarbu skatinti ir tobulinti jų mokymosi strategijas.

Autorių parengta mokslo monografija leis geriau suprasti mokymosi strategijų svarbą bei daromą įtaką mokymosi rezultatams ir padės tinkamai pasirengti naujos kartos vaikams ir jaunimui dalyvauti ugdymo procese.

Knygą galite įsigyti e-parduotuve.ktu.edu.