Kaip stebėti, valdyti ir optimizuoti pramonėje plačiai naudojamas sistemas?

Svarbiausios | 2023-03-02

Technologiniams procesams stebėti, valdyti, optimizuoti pramonėje plačiai naudojamos supervizorinio valdymo ir duomenų surinkimo sistemos. Kokios tai sistemos ir kaip jos veikia? Atsakymai pateikiami naujausioje doc. Leono Balaševičiaus, doc. Virginijaus Baranausko ir prof. Vido Raudonio knygoje „Intouch sistemos platformai“.

Naudojant Wonderware InTouch ir System Platform kartu galima pasiekti lankstesnių pramoninių sprendimų. Taikomųjų programų serverio infrastruktūra įgalina naudotis objektinio projektavimo privalumais kuriant InTouch taikomąsias programas. Svarbu tai, kad jos gali būti sukurtos iš jau esamų taikomųjų programų, o ne suprogramuotos.

Leidinyje nemažai dėmesio skiriama praktikai – nurodoma, kaip kurti ir realizuoti sistemos žmogus-mašina sąsają procesui vizualizuoti ir kaip atlikti supervizorinį valdymą. Tai itin svarbu, nes padeda ne tik stebėti, bet ir valdyti, optimizuoti pramonėje plačiai naudojamas sistemas. Atkreipiamas dėmesys, kad knyga reikšminga jau susipažinusiems su Wonderware sistemos platforma ir joje įgyvendintu proceso modeliu.

Metodinė priemonė skirta studentams, studijuojantiems informacines valdymo technologijas. Taip pat ji gali būti naudinga pramonės sektoriaus darbuotojams, kuriantiems bei diegiantiems proceso vizualizavimo ir supervizorinio valdymo sprendimus.

Knygą galite įsigyti: e-parduotuve.ktu.edu