Kastytis Rudokas: kur slypi miesto ateitis?

Svarbiausios | 2024-02-13

Miesto kaip fenomeno tyrinėjimas gali ne tik atverti daug gilių įžvalgų apie žmonijos kultūrinius, ekonominius ir socialinius pokyčius, bet ir leidžia prognozuoti, kokio gyvenimo ir aplinkos galime tikėtis ateityje. Tokius tyrinėjimus atliko ir aprašė KTU Architektūros ir statybos instituto mokslininkas doc. Kastytis Rudokas savo naujausioje leidyklos „Technologija“ išleistoje monografijoje „Totalinis miestas“.

Ši monografija – tai nuosekli miesto ateities ir miesto fenomeno tyrimų tąsa, pradėta plėtoti knygoje „Totalinis paveldas“ (2021). Naujoje knygoje tęsiama diskusija apie metafizikos įtaką mūsų realybei ir siekiama nustatyti ryšį tarp bendrosios metafizikos teorijos ir miesto bei civilizacijų raidos. Pasak autoriaus, gilesnis šio ryšio suvokimas padėtų geriau suvokti tokias sąvokas, kaip gilusis paveldas, ir geriau prognozuoti, koks miestas bus ateityje.

Tyrinėdamas šią temą autorius prieina prie išvados, kad teoriniu lygmeniu miestas veikia viršsąmonės plotmėje, kur dalinasi sąmone su kiekvienu jame gyvenančiu individu. Toks miesto funkcionavimas, autoriaus teigimu, padeda galimai žmogaus kaip rūšies evoliucijai. Vienu iš knygos tikslų tampa diskusija apie žmogaus gebėjimą viršyti savo ribas dvasiškai ar net biologiškai, kai technologijos nėra tų pokyčių priežastis, o tik įrankis, padedantis žmogui vystytis. Kitaip sakant, stengiamasi pabrėžti būtent žmogiškumo pakylėjimo galimybes, o ne žmogiškumo užbaigimą ir perėjimą į technologijomis grįstą buvimo formą.

Iš pirmo žvilgsnio ši knyga atrodo kaip grynai teorinis veikalas, atsietai sprendžiantis abstrakčias problemas, tolimas kasdienėms paveldosaugos ar urbanistikos praktikoms ir patiriamiems iššūkiams. Tačiau tai klaidingas įspūdis, nes knygoje daug dėmesio skiriama ateities miesto modeliavimui ir siūlomi alternatyvūs šiuolaikinių urbanistinių iššūkių sprendimo būdai. Autorius nagrinėja naujus požiūrius ir idėjas, kaip būtų galima kurti miestus, atsižvelgiant į besikeičiančius visuomenės poreikius ir technologijų plėtrą. Knygoje taip pat plačiai analizuojamas drąsus retrokauzalumo reiškinys – idėja, kad šiandienos įvykiai gali turėti įtakos praeities įvykiams. O per FO-AM (forest office – administracija miške) koncepcijos plėtotę parodomos ir ateities miestų problemų sprendimo galimybės.

Pats autorius pripažįsta, jog tiesiogiai apie miestą knygoje kalbama mažai. Nepaisant to, miestas lyg nematoma gija dalyvauja kone visuose svarstymuose apie dalykų prigimtį ir esmę. Galiausiai monografijoje prieinama prie išvados, jog ateities civilizacijai ir miestui nebebus tiek aktualus fizinis pavidalas ar urbanistinių struktūrų koncentracija, nes iš daiktiškosios civilizacinės būklės po truputį pereisime į noetinę būklę.

„Totalinis miestas“ – tai originalus ir gilus miesto fenomeno analizės veikalas, praplečiantis jo suvokimo ribas ir į lietuvišką humanitarikos lauką įnešantis stiprią intelektualinę įtampą ir provokaciją. Ši knyga bus įdomi ne tik architektūros ir urbanistikos specialistams, bet ir tiems, kurie domisi miesto fenomenu ir siekia gilesnio supratimo apie miesto raidą, jo prasmę ir įtaką žmogaus gyvenimui.

Mokslo monografija „Totalinis miestas“ bus pristatoma šių metų Vilniaus knygų mugėje. Lankytojai ją galės įsigyti tiek pristatymo metu, tiek leidyklos „Technologija“ stende.

Knygą kviečiame skaityti ebooks.ktu.edu platformoje.