Klimato kaita ir visuomenė: ar pakankamai stengiamės dėl pasaulio?

Svarbiausios | 2021-09-03

Klimato kaita – viena aktualiausių sąvokų pastaraisiais dešimtmečiais, kelianti ne tik nerimą, bet ir daugybę su mūsų pasauliu susijusių problemų. Kauno technologijos universiteto mokslininkai Audronė Telešienė, Aistė Balžekienė, Agnė Budžytė, Florian Rabitz, Vidas Vilčinskas ir Eimantė Zolubienė sutelkė savo sukauptas žinias bei praktikas bendram darbui šia tema ir išleido mokslo monografiją „Klimato kaitos nuostatos, elgsena ir komunikacija Lietuvoje“.

Nors informacijos apie vykstančią klimato kaitą viešojoje erdvėje gausu, tačiau ar kada atkreipėte dėmesį į tai, kiek reikšmės šiai problemai suteikiama skirtingose srityse Lietuvoje? Būtent tai, kad trūksta klimato kaitos suvokimo palyginamųjų studijų ir tyrimų skirtingomis kultūrinėmis ar socialinėmis-ekonominėmis sąlygomis, paskatino šių mokslininkų komandą sutelkti dėmesį į Lietuvą, kaip į išskirtinį atvejį Europos Sąjungoje. Lietuva – posovietinė šalis, jos gyventojams būdinga stipri ekonominė tapatybė, tačiau tuo, kas vyksta čia pat ir turi milžiniškos įtakos kiekvienam žmogaus gyvenimo aspektui, domimasi kur kas mažiau. 

Monografijos autoriai kelia daug esminių klausimų: kaip Lietuvos gyventojai suvokia klimato kaitą? Ar šis suvokimas pasikeitė per pastarąjį dešimtmetį ir kiek šis suvokimas panašus ar skirtingas, palyginti su kitomis regiono šalimis? Koks klimato kaitos komunikacijos Lietuvos populiariojoje internetinėje naujienų žiniasklaidoje intensyvumas ir turinys? Leidinys suskirstytas į 8 temas, kuriomis nagrinėjami Lietuvos požiūrio į klimato kaitą aspektai. Taip pat daug dėmesio skiriama statistiniams duomenims, jų iliustravimui – skaitytojas išsamiai supažindinamas su svarbiausiais klimato kaitos suvokimo, nuostatų, elgsenos ir komunikacijos Lietuvoje informacija. Svarbus monografijos bruožas – reprezentatyvios Lietuvos visuomenės nuomonės apklausos duomenys, kuriuos įvertinus galima daryti tikslias, o ne preliminarias išvadas apie susidariusią klimato kaitos situaciją ir reakciją į ją esamuoju laiku. Savo aktualumu, taiklumu ir išsamumu leidinys sudomins bet kurį skaitytoją, kuriam bent šiek tiek aktualios klimato kaitos problemos ir kuriam rūpi, kaip ir kuria kryptimi vyksta šie pokyčiai. 

Šios monografijos svarba didelė – čia pristatomų tyrimų rezultatai ir diskusijos prisideda prie specifinėms kultūrinėms Lietuvos sąlygoms pritaikytų gyvensenos transformacijų ir klimato kaitos komunikacijos strategijų kūrimo. Monografijos „Klimato kaitos nuostatos, elgsena ir komunikacija Lietuvoje“ autoriai atliko itin svarbius socialinius klimato kaitos tematikos tyrimus, vykdydami projektą „Socialinis klimato kaitos suvokimas: Lietuvos atvejis tarptautinėje lyginamojoje perspektyvoje“. Kadangi monografijos autoriai, rengdami tekstą, dalijosi tam tikromis įžvalgomis ir temomis, todėl šių dienų skaitytojas ras gana objektyvią, tikrą ir daugialypę informaciją, kuri jam itin reikšminga.

Mokslo monografiją kviečiame įsigyti: e-parduotuve.ktu.edu