Mokslo studija „Pradinio ugdymo matematikos pasiekimų ir pažangos vertinimo instrumentai“ – reikšmingas leidinys Lietuvos pradinio ugdymo mokslui ir praktikai

Svarbiausios | 2024-04-09

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo problema Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, ypač pradinių klasių mokinių, imtyse iki šiol buvo nagrinėta gana fragmentiškai. KTU leidyklos „Technologija“ išleistoje mokslo studijoje „Pradinio ugdymo matematikos pasiekimų ir pažangos vertinimo instrumentai“ autoriai dr. Irina Klizienė, dr. Berita Simonaitienė, dr. Aldona Augustinienė, dr. Ginas Čižauskas, Arūnė Janulevičienė pateikia metodiką ir parengtus bei patikrintus instrumentus, skirtus tarpiniam pradinio ugdymo matematikos pasiekimų ir pažangos vertinimui.

Autoriams šios mokslo studijos idėja kilo analizuojant bendrojo ugdymo mokyklų pateiktus duomenis apie mokinio individualios pažangos stebėjimą ir vertinimą. Knygoje yra pateikiama mokinių pasiekimų vertinimo samprata, pagrįsta Lietuvos ir užsienio mokslininkų tyrimų rezultatų analize.

Šis darbas ypač naudingas pradinio ugdymo matematikos didaktikos sričiai, nes parengti instrumentai padės objektyviai vertinti pirmosios ir antrosios klasių mokinių matematikos pasiekimus skirtingais laikotarpiais: mokslo metų pradžioje, viduryje ir pabaigoje. Autoriai rėmėsi atnaujintomis priešmokyklinio ir pradinio ugdymo bendrosiomis programomis (2022) ir parengė mokinių pasiekimų vertinimo testus, apimančius visas ugdymo turinio sritis.

Mokslo studija pasižymi ne tik teorine, bet ir praktine verte, todėl yra naudinga tiek mokslininkams, tiek švietimo politikams, tiek pradinių klasių ir matematikos mokytojams. Iš esmės sudėtinga tema knygoje pristatoma paprastai, tačiau užtikrinant, kad būtų įdomu ir naudinga ne tik mokslininkui, mokytojui, švietimo politikui, bet ir studentui.

Knygą kviečiame skaityti ebooks.ktu.edu platformoje.