Nuo ko priklauso lyderystės kompetencijos raiška?

Svarbiausios | 2021-05-04

Šių dienų aktualijos kaip niekada išryškino LYDERYSTĖS svarbą valstybės, verslo, viešojo ir nevyriausybinio sektorių valdymo srityse. Iš lyderių tikimės įkvepiančios ir kartu tvirtos pozicijos, aiškios komunikacijos ir kryptingo vedimo siekiant įgyvendinti savo tikslus. Tačiau ar tikrai tik šių kelių dalykų pakanka, kad išryškėtų lyderystės kompetencija?

Kviečiame skaityti naują Violetos Šilingienės ir Dalios Stukaitės mokslinę studiją „Lyderystės kompetencijos raiška Lietuvos organizacijose“, kurioje autorės išsamiai aptaria lyderystės kompetencijos konstruktą ir jo apraiškas organizacijų viduje.

Skaitydami šią mokslinę studiją sužinosite:

  • kokių aplinkybių reikia lyderystės kompetencijoms ugdytis ir realizuotis visais organizacijos lygmenimis;
  • kokios yra lyderystės kompetencijos ir jų dedamosios, kurias būtina savo veikloje taikyti visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų pareigų;
  • kokiais lyderystės gebėjimais rekomenduojama remtis aukščiausio, vidurinio ir žemiausio lygmens vadovams.

Įdomu tai, kad, vienos iš autorių teigimu, „lyderystės kompetencijos raiška nuo įmonės veiklos pobūdžio, sektoriaus ir dydžio nepriklauso“. Taigi ši mokslinė studija bus naudinga tiek verslą plėtojantiems vadovams, tiek viešojo ar nevyriausybinio sektoriaus atstovams, tiek ir studentams bei akademinės bendruomenės kolegoms, norintiems giliau suprasti lyderystės kompetencijos svarbą, jos sudedamąsias dalis, jų apraiškas ir daromą įtaką ne tik kasdienėje organizacijos veikloje, bet ir skirtingais ilgalaikių tikslų siekimo etapais.

Įsigyti mokslinę studiją ir susipažinti su autorių išnagrinėtu ir apibendrintu lyderystės kompetencijų konstruktu, raiška ir padarytomis išvadomis galite: e-parduotuve.ktu.edu.