Piliečių mokslo fenomenas – socialinių problemų sprendimo būdas

Svarbiausios | 2022-03-09

Ilgą laiką mokslas ir visuomenė gyvavo atskirai. Lietuvoje piliečių mokslo idėja dar tik pradinės stadijos, tačiau po truputį įgauna pagreitį. KTU mokslininkai Eglė Butkevičienė, Monika Mačiulienė, Evelina Mickevičiūtė, Eglė Vaidelytė, Jonė Vitkauskaitė-Ramanauskienė, Bálint Balázs parengė itin aktualią mokslo monografiją Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę.

Šis tyrimas – tai pirmasis žvalgomasis žingsnis piliečių mokslo vystymo ir populiarinimo Lietuvoje kryptimi. KTU leidyklos „Technologija“ išleistame leidinyje iškeliami reikšmingi klausimai: kaip piliečių mokslas galėtų prisidėti prie socialinių problemų sprendimo vietos bendruomenėse? Kokias mokslo problematikos paieškos sritis gali įsitraukti piliečiai? 

Mokslo monografijos autoriai teigia, kad piliečiams suteikiamos galimybės įsitraukti į biologinės įvairovės stebėseną, sveikatos tyrimus, astronomijos ir kitų mokslų problematikos sprendinių paiešką, tačiau svarbiausias iššūkis – kaip piliečių mokslas galėtų prisidėti prie socialinių problemų sprendimo vietos bendruomenėse, o ypač Lietuvoje. Vienas iš pavyzdžių, kaip mokslininkai mėgėjai padeda spręsti socialines problemas – mokslininkai mėgėjai informuoja, kuriose miesto vietose yra problemiški keliai, siųsdami duomenis atsakingoms institucijoms. Tokiu būdu piliečių mokslas pasitelkiamas sudarant socialines problemas žyminčius vietovių žemėlapius.

Autorių įdirbis prie šios monografijos ir surinkta mokslinė informacija leidžia skaitytojui iš arčiau susipažinti su piliečių mokslo samprata, Lietuvoje egzistuojančių piliečių mokslo ekosistema, jos turiniu, dalyviais ir procesu, piliečių mokslo potencialu sprendžiant socialines problemas ir atskleidžiant mokslo institucijų vaidmenį. 

Mokslo monografijos autoriai orientuojasi į suinteresuotąsias institucijas ir grupes, tačiau dėl temos aktualumo monografija pravarti ne tik visų sričių mokslininkams, studentams, bet ir plačiajai visuomenei.

Knygą kviečiame skaityti: ebooks.ktu.lt