„Practica Paso a Paso (I)“ – norintiems išmokti ispanų kalbos

Svarbiausios | 2021-10-28

Globalizacijos procesą išgyvenančiame pasaulyje gebėjimas bendrauti keliomis užsienio kalbomis, suprasti kultūrinius skirtumus tampa kaip niekada svarbus. Šių laikų pasaulyje vis svarbesnę vietą užima ispanų kalba. Taigi KTU lektorė Maria Inmaculada De Potestad Tellechea pristato metodinę priemonę Practica Paso a Paso (I), padėsiančią išmokti ispanų kalbos, suvokti daugiakalbystės suteikiamą naudą, susipažinti su įvairiais kultūriniais elementais. 

Metodinė priemonė „Practica Paso a Paso (I)“ besimokantiems padės įgyti ispanų kalbos A1 lygio gebėjimus. Išmokėsite paprastai susikalbėti tarpusavyje, užduoti ir atsakyti į paprastus klausimus apie save, inicijuoti paprastus teiginius ir atsakyti į juos tiesiogiai arba bendrauti labai artimomis temomis. Šis leidinys išskirtinis, keičiantis tradicinį ispanų kalbos (ar bet kokios kitos) mokymosi modelį – mokantis siūlomos vadinamosios priėmimo–gavimo, gamybos, bendravimo ir tarpininkavimo veiklos. Kaip aiškinama metodinėje priemonėje, priėmimą–gavimą sudaro priėmimo veikla (žodinis, garso ir vaizdo bei skaitymo supratimas) ir priėmimo strategijos. Gamyba apima kalbėjimą, pasirašymą ir rašymą. Bendravimas (žodžiu, raštu ir internetu) – kai du ar daugiau žmonių kartu kuria diskursą. Tarpininkavimas apima tokią veiklą kaip teksto tarpininkavimas (asmeninis atsakas į kūrybinį tekstą), sąvokų tarpininkavimas ir bendravimas. Dėl šių leidinyje esančių ir itin reikšmingų kalbos mokymosi sistemos reikšmių mokytis ispanų kalbos, praktiškai vartoti kalbą bendraujant su kitais studentais yra gerokai lengviau. 

Kadangi autorė taiko tokią mokymosi metodiką, kai pedagoginės užduotys, projektiniai darbai ir kitos veiklos skirtos grupėms, metodinė priemonė puikiai tinka darbui komandoje. Taip skatinama, kad besimokantys kalbos daugiau bendrautų tarpusavyje. Leidinyje gausu nesudėtingų užduočių, kurias atlikdami susipažinsite su svarbiausiomis gramatikos taisyklėmis. Jas išmokti padės gramatinės lentelės ir pavyzdžiai. 

Išmokus ispanų kalbos, durys atsivers ir į platesnius karjeros vandenis: ispanų kalba kalbama 21 šalyje. Tad galėsite ne tik bendrauti ispanų kalba, bet ir keliauti ar net rinktis įvairių karjeros galimybių. 

Knygą jau galite įsigyti: e-parduotuve.ktu.edu