Pramonės įmonių dalyvavimas vėjo energetikos komponentų vertės grandinėje: kokios perspektyvos Lietuvoje?

Svarbiausios | 2024-03-29

Šiuolaikinė vėjo energetikos pramonė sparčiai auga ir vystosi, pritraukdama vis daugiau dėmesio ir tyrimų. Būtent ši sritis ir yra nagrinėjama KTU leidyklos „Technologija“ išleistoje mokslo monografijoje „Pramonės įmonių dalyvavimo vėjo energetikos komponentų vertės grandinėje galimybės ir plėtra Lietuvoje“. Šioje knygoje autoriai dr. Viktorija Bobinaitė, dr. Akvilė Čibinskienė, dr. Daiva Dumčiuvienė, dr. Inga Konstantinavičiūtė išsamiai analizuoja vėjo energetikos komponentų gamybą ir jos perspektyvas Lietuvoje.

Mokslo monografijoje pabrėžiama, jog, norint pasiekti ambicingus kovos su klimato kaita tikslus ir sukurti reikšmingą ekonominę naudą Europos Sąjungos piliečiams, yra svarbu skatinti atsinaujinančios energetikos komponentų gamybą tiek Europos šalyse, tiek Lietuvoje. Tai reikalauja išsamios vėjo energetikos komponentų vertės grandinės analizės ir pagrindimo.

Iki šiol Lietuvoje tokie tyrimai nebuvo vykdomi, o šalies mokslininkai daugiau dėmesio skyrė vėjo energetikos sektoriaus plėtrai. Autorių atlikti tyrimo rezultatai teikia svarbių įžvalgų Lietuvos Vyriausybei, galėsiančiai paskatinti Lietuvos pramonę plačiau dalyvauti Europos Sąjungos atsinaujinančios energetikos pramonės vertės grandinėje ir sukurti daugiau darbo vietų, padidinti sukuriamą pridėtinę vertę. Tyrimo rezultatai taip pat svarbūs ekonomikos mokslui – papildo ekonomikos teoriją praktiniais laimėjimais vėjo technologijų srityje.

Ši mokslo monografija yra ne tik vertingas išteklius tiems, kurie domisi vėjo energetikos tema, bet ir svarbus žingsnis siekiant veiksmingų sprendimų klimato kaitos kontekste.

Knygą kviečiame skaityti ebooks.ktu.edu platformoje.

Pramonės įmonių dalyvavimo vėjo energetikos komponentų vertės grandinėje galimybės ir plėtra Lietuvoje