Mokslo studijos tyrimai: mokytojų trūkumo problema ir sprendimo būdai

Svarbiausios | 2022-06-06

Mokytojui tenka bene svarbiausias vaidmuo užtikrinant kokybišką švietimą, kuris yra vienas iš svarbiausių kiekvienos valstybės strateginių siekių. Deja, mokytojų trūkumo problema ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje tampa vis aktualesnė: mokyklose labai trūksta įvairių sričių mokytojų, vis mažiau jaunų žmonių renkasi pedagogines studijas.

KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto docentė Vilija Stanišauskienė parengė aktualią mokslo studiją Kodėl tampama mokytoju? Mokytojo karjeros trajektoriją brėžiantys veiksniai. Mokslo studijos tikslas – atskleisti mokytojo karjeros pasirinkimą ir trajektoriją lemiančius veiksnius.

Mokslo studijoje atlikta analizė duoda atsakymus į klausimus: kodėl pasirenkama mokytojo karjera, kas lemia, kad kitos srities išsilavinimą ir darbinę patirtį turintys žmonės renkasi mokytojo karjerą, ir kaip pakinta jų profesinis identitetas? Analizuoti šiuos klausimus labai svarbu, kadangi, vyresnės kartos mokytojams užbaigiant savo karjerą, Lietuvos švietimo sistemoje bręsta itin kritinė situacija. VDU mokslininkų atlikto tyrimo duomenimis, iki 2025 m. trūks beveik 2 tūkstančių įvairių dalykų mokytojų, todėl mokslinius tyrimus ir politinį dėmesį ypač svarbu sutelkti į mokytojų rengimo, jų karjeros raidos skatinimo ir išlaikymo procesus.

Kaip teigia mokslo studijos autorė, atsakius į klausimą „Kodėl tampama mokytoju?“, būtų prasminga atsakyti ir į priešingą – „Kodėl mokytoju netampama?“ Tai leistų įvardyti priežastis, dėl kurių pedagoginių studijų absolventai palieka mokyklą ir renkasi kitas karjeros sritis. Atsakius į klausimą, kodėl tampama mokytoju, būtų galima mokyklos ir visuomenės lygmeniu susitelkti į mokytojo karjerą motyvuojančios aplinkos kūrimą, kuris sumažintų mokytojo darbu nusivylusių ir mokyklą paliekančių specialistų skaičių.

Mokslo studijoje skaitytojai ras reikšmingų rekomendacijų apie mokytojo karjeros pasirinkimą svarstantiems žmonėms, švietimo politikams ir švietimo įstaigų vadovams.

Kviečiame knygą įsigyti e-parduotuve.ktu.edu