Mokomoji knyga chemijos studentams: nuo teorijos iki praktinių užduočių

Svarbiausios | 2022-09-05

KTU chemijos mokslininkai – Rasa Alaburdaitė, Egidijus Griškonis, Kristina Kantminienė, Edita Paluckienė, Algirdas Šulčius, Nerita Žmudzinavičienė pristato mokomąją knygą „Bendroji chemija. Teorija ir individualiosios užduotys“. 

Pasak autorių, mokomoji knyga skirta bakalauro studijų programos studentams, studijuojantiems technologinius mokslus. Kiek detaliau ji pritaikyta moduliui „Bendroji chemija“, tačiau ja gali naudotis ir kitus chemijos dalyko modulius studijuojantys pirmojo ir aukštesniųjų kursų studentai. Ši mokomoji knyga išsami – ją sudaro 12 temų: Neorganiniai junginiai, Cheminė kinetika ir pusiausvyra, Tirpalų procentinė ir molinė koncentracijos, Tirpalai, Dispersinės sistemos, Vandens kietumas ir minkštinimas, Metalų cheminės savybės, Elektrochemija, Metalų korozija, Elektrolizė, Aliuminio paviršiaus elektrocheminis oksidavimas, Stambiamolekuliai junginiai. Polimerai. Kiekvienas skyrius parengtas įvairių autorių, todėl KTU studentai prireikus galės pasikonsultuoti su konkrečią temą parengusiu autoriumi. Skaitytojai mokomojoje knygoje, be plataus temų pasirinkimo, ras ir užduotis su sprendimo pavyzdžiais, kurie itin naudingi laboratorinių darbų gynimui ir padės pasirengti kontroliniams darbams. Atlikdami kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiamas savarankiško darbo užduotis, studentai rengs laboratorinių darbų ataskaitas. 

Pagrindiniai leidinyje pateikiami terminai suderinti su Chemijos terminų aiškinamuoju žodynu, junginių pavadinimai nurodomi vadovaujantis IUPAC nomenklatūra. Kartu pateikiami chemikams kiek įprastesni ir kasdienėje aplinkoje paplitę tradiciniai junginių pavadinimai. Nurodant kartu ir sisteminį, ir nesisteminį terminą, studentai kur kas lengviau įsisavins medžiagą. Kaip ir daugelyje mokomųjų knygų, ir šioje skaitytojai ras knygoje vartojamų santrumpų sąrašą. 

Bendroji chemija. Teorija ir individualiosios užduotys“ – tai išsamus mokomasis leidinys, leisiantis plėsti teorines žinias, kartu įsigilinti į praktines užduotis ir jas atlikti.

Knygą kviečiame įsigyti e-parduotuve.ktu.edu