Nauja metodinė priemonė, rengiantiems baigiamuosius projektus

Svarbiausios | 2021-09-14

Baigiamieji projektai – bene vieni svarbiausių darbų studijų laikotarpiu. Jiems reikia skirti daug laiko, pastangų ir svarbiausia – gerai išmanyti jų rengimo gaires. O tam, kad studentai nepaskęstų informacijos vandenyne, Eglė Gaulė, Rūta Petrauskienė, Rimantas Rauleckas, Irena Segalovičienė parengė metodinę priemonę „Baigiamųjų projektų rengimo gairės“.

Ši metodinė priemonė nėra didelė – sudaryta vos iš dviejų skyrių, tačiau joje pateikta visa svarbiausia informacija, padėsianti parengti reikalavimus atitinkančius baigiamuosius projektus ir formuoti fundamentinio ar taikomojo mokslo darbo įgūdžius, ugdyti studento savarankiškumą bei aukštą tyrimo atlikimo kultūrą. Metodinė priemonė padės susipažinti ne tik su baigiamųjų projektų rengimo reikalavimais, bet ir su jų specifika, išskirtinumu. Tik įsigilinę į baigiamojo projekto tipus, paskirtį ir išanalizavę galimus skirtumus, prieisite prie kitos svarbios dalies – rengimo gairių. Tai antrojo knygos skyriaus tema, kurioje glaustai aprašyti bendrieji struktūros reikalavimai, o darbo struktūros dalys atskirai aptariamos kiekviename poskyryje. Dėl šios priežasties tiek studentai, tiek dėstytojai galės lengvai ir patogiai naudotis šia metodine priemone ir rasti norimas išsiaiškinti dalis.

Visgi svarbu pabrėžti, kad metodinėje priemonėje pateikiami tik dalykiniai reikalavimai. Formalūs reikalavimai nurodomi KTU rektoriaus įsakymu pavirtintame baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo tvarkos apraše. Taigi šią priemonę ir minėtąjį aprašą naudinga derinti kartu.

Nors leidinys parengtas KTU bendruomenės mokslininkų, tačiau jis gali būti aktualus ir kitų Lietuvos universitetų baigiamųjų kursų studentams bei baigiamųjų projektų vadovams. 

Knygą galite skaityti: ebooks.ktu.lt